• Irakurketa eta idazketa programa ikaskuntza-disfuntzioak artatzeko.

Nevers Ikastetxean uste dugu ikasgela hizkuntza-eredu argi eta egituratua eskaini behar duen testuinguru naturala dela, zeinetan haurren baliabideak hobetzeko jardunbideak garatzen diren.

Kontuan hartuta zer-nolako garrantzia duen hizkuntza-konpetentziak (ahozkoa zein idatzia) bizitzako arlo guztietan, eta lehen eskolaratze-urteetan zailtasun ugari sumatu ohi ditugula, 2 eta 8 urte bitarteko ikasleentzako programa sortzea erabaki zen. Programaren xedea da aipatu zailtasunei modu prebentiboan heltzea eta haiek konpontzeko berariazko plana burutzea.  

Horrexegatik, gure irakasleek, irakurketa- eta idazketa-programako adituek aholkatuta eta prestatuta, lehentasuna ematen diote honakoak modu goiztiarrean antzemateari: ahozko hizkuntzarekin loturiko zailtasunak (3-6 urte), irakurketaren eta idazketaren ikaskuntza instrumentaletako zailtasunak (5-8 urte) eta izan daitezkeen arreta-defizitak (6-8 urte). Beharrezkotzat jotzen denean, psikopedagogia- eta logopedia-azterketak egiten dira, arazo bakoitzari egokitutako esku-hartzeak pertsonalizatu ahal izateko, familien lankidetza ordainezina kontuan hartuta.  

Gure ustez, etxean eman daitekeen laguntza funtsezkoa da irakurketa- eta idazketa-trebetasunak lortzeko. Hori dela eta, ikastetxean familientzako prestakuntza-jardunaldiak antolatzen ditugu, askotariko gaiak hizpide (jardunbide egokiak, zailtasunen antzemate goiztiarra, dislexia, ulermenezko irakurketa…).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR
Aviso de cookies